Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő társaság teljes neve: ALPINSUN Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: ALPINSUN Kft.

Székhely: 1116 Budapest, Barázda utca 42.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-359805

Adószám: 27974144-2-43

Email cím: iroda@alpinsun.hu

Telefonszám: +36 30 940 2383

A személyes adatokat a társaság közvetlenül az érintett személytől szerzi be, így azok begyűjtése során az érintett képes befolyásolni azt, hogy milyen típusú személyes adatot, információt oszt meg. Általánosságban az alábbi információt – személyes adatot – kéri a társaság az érintett személytől/megrendelőtől: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám és az árajánlathoz szükséges fotódokumentáció.

A megadott személyes adatokat az alábbi célokból használja fel a társaság:

árajánlat készítése,

szerződéskötés,

engedélyeztetés,

kivitelezés,

számlázás,

kapcsolattartás,

hírlevél.

A későbbiek folyamán az engedélyeztetéshez az alábbi dokumentumokra (adatokra) lesz szükség:

Tulajdoni lap másolat az érintett ingatlanról,

1 db villanyszámla mindkét oldaláról másolat,

3 db fénykép a fogyasztásmérőről, ezen belül: 1 db egész alakos, 1 db közeli a gyári számról, 1 db közeli a kismegszakítókról,

1 db meghatalmazás, ezt csatoljuk majd az általunk kiküldött  e-mailhez,

esetenként Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat , amit csatolunk az e-mailhez (ez csak abban az esetben szükséges, ha a tulajdoni lapon nem 1/1-ben a tulajdonos a megrendelő).

Annak érdekében, hogy a későbbiek folyamán a társaság hírlevél formájában is tájékoztatni tudja az érintetteket a legújabb pályázatokról, illetve tudnivalókról, ezért a társaság eltárolja az e-mail címüket. Amennyiben bármely érintett személy nem szeretné, hogy ilyen és ehhez hasonló megkereséseket kapjon, úgy az iroda@alpinsun.hu e-mail címen jelezheti a törlés iránti szándékát.

A személyes adatokat határozatlan ideig, de legfeljebb azok törlés iránti kérelemének teljesítéséig tárolja a társaság. Az érintett személyeknek jogában áll bármikor kérni, hogy töröljük a személyes adatait a rendszerünkből (az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása).

A személyes adatokat a következő személyek részére továbbítjuk:

a pályázatírónak, amennyiben a megrendelő állami támogatást szeretne igénybe venni,

az áramszolgáltatónak,

a tervező cégnek, akik a szükséges műszaki dokumentációt készítik el,

a társaság könyvelője és az adóhatóság részére a számlázási, adózási kötelezettségek teljesítése végett.

Mivel az ALPINSUN Kft. 100%-osan magyar cég vagy, ezért adatait Magyarországon tárolja és nem továbbítja külföldre.

Az adatkezelésben érintett személynek joga van:

tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről;

hozzáférést kérni a róla tárolt személyes adatokhoz;

adatai helyesbítését kérni, amennyiben adatai helytelenek, pontatlanok vagy nem teljesek;

személyes adatai törlését kérni, amennyiben nincs már rájuk szükség, vagy azok kezelése jogellenes;

tiltakozni személyes adatainak marketingcélokra történő vagy a sajátos helyzetéhez kapcsolódó feldolgozása ellen;

meghatározott esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;

személyes adatainak géppel olvasható formátumban történő elküldését kérni, amelyeket egy másik adatkezelőnek elküldhet („adathordozhatóság”);

kérni, hogy az olyan, az érintettre vonatkozó vagy az érintettet jelentős mértékben érintő automatizált adatkezelésen alapuló döntéseket természetes személyek hozzák meg, ne pusztán számítógépek. Ebben az esetben joga van a véleményét is kifejteni, és kifogást emelhet a döntés ellen.

Az ALPINSUN Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legkorszerűbben védekezzen a személyes adatok eltulajdonításának megakadályozásában, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy – személyes adatai védelmére irányuló minden igyekezet ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a társaság ellenőrzése alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást nem alkalmazunk.

A társaság honlapjának egyes részei a látogató személyének azonosítása érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a honlapot meglátogató személy hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k számítógépén tárolódjanak és ahhoz hozzáférjünk.

A böngésző program segítségével beállítható és meggátolható a cookie-kal kapcsolatos tevékenység. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy a látogató nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha az érintett korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az érintettnek.

A cookie-t a látogató is képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlap(ok) használata kényelmetlenebbé válhat az érintett számára.

Az adatkezelésben érintett személynek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy arra tekintettel panaszt nyújtson be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy közvetlenül az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítson az Adatkezelővel szemben. A Hatóság elérhetőségei, a Hatóság honlapján, a www.naih.hu oldalon érhetőek el; a Hatóság rövid úton való elérési lehetőségei: telefonszám: +36/1-391-14-00; elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.