GINOP – 4.1.5-22 Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása a KKV-k részére

Az energiatakarékosság az egyik legfontosabb jövőbeli célkitűzés, az Uniós irányelvek alapján a bruttó energiafogyasztást tekintve a megújuló energiaforrások részarányának el kell érnie a 13%-ot. A magas energiafelhasználás mind környezeti, mind gazdasági szempontból hátrányt okoz mindenkinek, többek között a hazai vállalatok is nehezebb piaci helyzetbe kerülnek. Az energetikai hatékonyság fokozása egyszerre támogatja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezet terhelésének enyhítését és a vállalkozások rezsiköltség terheinek csökkentését.

Az “Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása a KKV-k részére (GINOP – 4.1.5-22)” pályázat a mikro-, kis- és középvállalkozások számára nyújt támogatást az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységekre. Ezáltal a DD besorolás alatt 2 szint, efelett vagy DD besorolás esetén opcionálisan legalább 1 szint javulás érhető el a fejlesztendő épületek energetikai minőségi szerinti besorolásában.

Kik igényelhetik a támogatást?

A GINOP – 4.1.5-22 felhívásra olyan mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak, amelyek:

 • rendelkeznek legalább 3 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • a megvalósítási helyszín a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban bejegyzésre került a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként
 • A megvalósítási helyszín a Közép-Magyarországi régión kívül esik!
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A megvalósítási helyszín feltételei

A támogatási kérelem egy megvalósítási helyszínen (akár több külön helyrajzi számon található ugyanazon telephelyen) található 1 db külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat.

 Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelynek

 • a megvalósítási helyszín a Közép-Magyarországi régión kívül esik!
 • a fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez,
 • a helyszín alkalmas a projekt megvalósítására,
 • korszerűsítése abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gázkibocsátását (kivéve azon épületek energiahatékonysági fejlesztéseit, amelyek jelenleg és a fejlesztést követően is megújuló fűtési rendszert alkalmaznak),
 • 2006. december 31-ét követően nem estek át a jelen támogatási kérelemben fejlesztéssel érintett szerkezeti elemek uniós, költségvetési vagy egyéb támogatás igénybevételével energetikai korszerűsítésen, vagy amennyiben igen, úgy a támogatáshoz kapcsolódó fenntartási időszak véget ért, a projekt lezárult,
 • a fejlesztés előtti állapotban – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan – nem rendelkezik állékonysági problémával,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendeltetésszerű használatban állt.

A támogatás jellege, mértéke

A GINOP – 4.1.5-22 pályázatban az igényelhető támogatás összege: minimum 75 millió Ft és maximum 500 millió Ft. A támogatás az opcionális vállalások számától függően vissza nem térítendő támogatássá alakul!

A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) is állhat.

Várhatóan 24 – 160 db kérelem kerül támogatásra.

A támogatás összege 75 millió – 500 millió Ft

Támogatási intenzitás: 90%

A GINOP – 4.1.5-22 pályázatban támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Nem támogatható tevékenységek

A fenti pontban meghatározott tevékenységeken kívül a GINOP – 4.1.5-22 pályázatban más tevékenység nem támogatható, különösen az alábbiak:

Kizáró okok

A pályázat keretében nem nyújthat be támogatási kérelmet többek között az az igénylő, aki:

A pályázatok benyújtásának határideje

2022. április 20. – 2022. május 3.

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll. A pályázat tartalma a végleges pályázati kiírás megjelenésével változhat. A támogatási kérelmet várhatóan 2022. április 20. – 2022. május 3. között lehet benyújtani.