Nagyvállalati megújuló energia termelési támogatás

2022.11.02-től elindult a regisztráció

A támogatásban részesíthetők köre

 • Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező, nagyvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság a lenti TEÁOR kódok szerint
 • A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető.

A megújuló energia termelési beruházási támogatás célja és szempontrendszere

A támogatás megújuló energia termelésére, vagy megújuló energia termelésére és tárolására irányuló, a lenti táblázatban szereplő tevékenységekhez kapcsolódó beruházásokhoz vehető igénybe.

A támogató a támogatás összegét az alábbi szempontok figyelembevételével állapítja meg:

 1. a beruházás iparága,
 2. a megtartott munkahelyek száma,
 3. a kedvezményezett energiafelhasználásának és árbevételének egymáshoz viszonyított mértéke,
 4. az energiaköltségek átháríthatóságának lehetősége,
 5. a beruházás helyszíne és az, hogy a beruházás helyszíne azonos-e az energiafelhasználás helyszínével,
 6. a megújuló energiatermelő technológia időjárás-függősége,
 7. a beruházáshoz kapcsolódik-e energiahatékonysági beruházás,
 8. a beruházás megvalósításával mekkora részét fedezi a vállalkozás a saját energiaigényének,
 9. a kedvezményezett vállalat nemzetgazdasági jelentősége.

A támogatás mértéke

Az elszámolható költségek 45%-a vidéken, 30%-a Budapesten.

Maximum 15 millió euró.

Az elszámolható költségek köre

Kizárólag megújuló energia termeléséhez, vagy megújuló energia termeléséhez és tárolásához közvetlenül kapcsolódó költségek.

A támogatott beruházás által megtermelt energia mennyisége nem lépheti túl a beruházás üzembe helyezésekor számított önellátáshoz szükséges mértéket.

A támogatás nyújtásának feltételei

A beruházás időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot, azzal, hogy indokolt esetben a kedvezményezett kérelmére ezt a támogató további 12 hónappal meghosszabbíthatja.

A legkisebb támogatható beruházás 500 ezer euró értékű.

A beruházás befejezését követő üzleti évben a 2022. évi átlagos állományi létszámának legalább 90%-át fenntartsa.

A támogatási kérelem benyújtására az jogosult, aki a lebonyolító szerv által működtetett online felületen sikeresen regisztrált az ott feltüntetett adatok megadásával.

A lebonyolító szerv szakmai javaslata alapján a támogató dönt a támogatás mértékéről, melyet feltételes támogatási ajánlat vagy elutasító döntés formájában a lebonyolító szerv megküld a kérelmező részére. A feltételes támogatási ajánlat nem minősül kötelezettségvállalásnak.

A folyósításról

 • A támogatást az elszámolható költségek felmerülése alapján utólag, teljesítésarányosan, forintban kell kifizetni.
 • A támogatási szerződés hatálybalépését követően a kedvezményezett a támogatás 50%-ának megfelelő összegű előlegre jogosult.

A támogatásban részesíthető tevékenységek felsorolása TEÁOR’08 kód szerint

1.101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 
2.102 Halfeldolgozás, -tartósítás 
3.103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 
4.104 Növényi, állati olaj gyártása 
5.105 Tejfeldolgozás 
6.106 Malomipari termék, keményítő gyártása 
7.107 Pékáru, tésztafélék gyártása 
8.108 Egyéb élelmiszer gyártása 
9.109 Takarmány gyártása 
10.110 Italgyártás 
11.120 Dohánytermék gyártása 
12.131 Textilszálak fonása 
13.132 Textilszövés 
14.133 Textilkikészítés 
15.139 Egyéb textiláru gyártása 
16.141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat) 
17.142 Szőrmecikk gyártása 
18.143 Kötött, hurkolt cikk gyártása 
19.151 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása 
20.152 Lábbeligyártás 
21.161 Fűrészárugyártás 
22.162 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 
23.171 Papíripari rostanyag, papír gyártása 
24.172 Papírtermék gyártása 
25.181 Nyomdai tevékenység 
26.182 Egyéb sokszorosítás 
27.191 Kokszgyártás 
28.192 Kőolaj-feldolgozás 
29.201 Vegyi alapanyag gyártása 
30.202 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 
31.203 Festék, bevonóanyag gyártása 
32.204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása 
33.205 Egyéb vegyi termék gyártása 
34.206 Vegyi szál gyártása 
35.211 Gyógyszeralapanyag-gyártás 
36.212 Gyógyszerkészítmény gyártása 
37.221 Gumitermék gyártása 
38.222 Műanyag termék gyártása 
39.231 Üveg, üvegtermék gyártása 
40.232 Tűzálló termék gyártása 
41.233 Kerámia, agyag építőanyag gyártása 
42.234 Porcelán, kerámiatermék gyártása 
43.235 Cement-, mész-, gipszgyártás 
44.236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 
45.237 Kőmegmunkálás 
46.239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s. 
47.241 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 
48.242 Acélcsőgyártás 
49.243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból 
50.244 Nem vas fém alapanyag gyártása 
51.245 Fémöntés 
52.251 Fémszerkezet, -épületelem gyártása 
53.252 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása 
54.253 Gőzkazán gyártása 
55.254 Fegyver-, lőszergyártás 
56.255 Fémalakítás, porkohászat 
57.256 Fém felületkezelése, megmunkálása 
58.257 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása 
59.259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 
60.261 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 
61.262 Számítógép, perifériás egység gyártása 
62.263 Híradás-technikai berendezés gyártása 
63.264 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása 
64.265 Műszer-, óragyártás 
65.266 Elektronikus orvosi berendezés gyártása 
66.267 Optikai eszköz gyártása 
67.268 Mágneses, optikai információhordozó gyártása 
68.271 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 
69.272 Akkumulátor, szárazelem gyártása 
70.273 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása 
71.274 Villamos világítóeszköz gyártása 
72.275 Háztartási készülék gyártása 
73.279 Egyéb villamos berendezés gyártása 
74.281 Általános rendeltetésű gép gyártása 
75.282 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 
76.283 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása 
77.284 Szerszámgépgyártás 
78.289 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása 
79.291 Közúti gépjármű gyártása 
80.292 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 
81.293 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása 
82.301 Hajó, csónak gyártása 
83.302 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 
84.303 Légi, űrjármű gyártása 
85.304 Katonai harcjármű gyártása 
86.309 Egyéb jármű gyártása 
87.310 Bútorgyártás 
88.321 Ékszergyártás 
89.322 Hangszergyártás 
90.323 Sportszergyártás 
91.324 Játékgyártás 
92.325 Orvosi eszköz gyártása 
93.329 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység 
94.331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 
95.332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 

Kérj ajánlatot vagy bővebb információt az iroda@alpinsun.hu e-mail címen keresztül.